Правила

Представянето на наградите Splash в България се организира от Drupal Bulgaria и се провежда при следните правила:

 1. Регистрацията е отворена за всички – частни лица и фирми. Не се дължи такса за участие.
 2. От всеки кандидат могат да бъдат подадени максимум 3 проекта.
 3. Фирми спонсорирали събитието Drupal Camp Sofia и доброволци, участвали в провеждането му могат да подадат до 5 проекта.
 4. Участващите юридически лица следва да бъдат регистрирани по българското законодателство.
 5. Проектът трябва да бъде работещ и имплементиран в реална среда.
 6. Управителният съвет на Drupal Bulgaria може сам да предложи проекти, след съгласуване с авторите му.
 7. Ако в дадена  категория са направени по-малко от 3 предложения, съответната категория може да отпадне от наградите.
 8. Във всяка категория се номинират четири проекта.
 9. Победителят ще бъде определен от журито сред четирите номинации. При равен резултат за двама участници, журито ще гласува отново, за да определи победител.
 10. За да се избегнат конфликти на интереси, всички проекти се оценяват от независимо жури. В случай, че членове на борда на Drupal Bulgaria са  в номинацията или журито, при оценяване и гласуване във всякаква форма, те нямат право на глас за съответната категория, в която участва техен проект.
 11. Победителят ще получи награда на Drupal Splash Awards в категорията, за която кандидатства.

 

Главен спонсор

Организатор

Media Partner

http://pixelmedia.bg/
ITEventZ   
Kaldata.com